กำหนดการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

สถานที่ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

เวลา รายการ
10.30 - 11.30

ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

สถานที่:โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

ผู้รับผิดชอบ: มิสกาญจนา ปิยศทิพย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.19 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.19 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566
- ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตเชียงใหม่ (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่ (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลมยุรี (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep