กำหนดการ

วันที่ 9 มกราคม 2566

ผู้อำนวยการถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

สถานที่ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

เวลา รายการ
08:20 - 08:25

ผู้อำนวยการถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

สถานที่:หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ: ม.เขมภพ วงค์จี๋

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก

6.4.7 สรุปผลการแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนและสรุปเพื่อจัดทำสถิติการแข่งขันต่อไป

6.4.8 ส่งต่อรายชื่อนักเรียนให้กับงานพัฒนาศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อดำเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อตามลำดับ

6.4.9 ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ

6.4.10 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- งานกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน ต่อต้านยาเสพติดสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลและเทควันโด (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกรีฑา (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 8 ธ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (วันที่ 22 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (วันที่ 9 ก.พ. 2566)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 21 ก.พ. 2566)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (วันที่ 22 ก.พ. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep