กำหนดการ

วันที่ 27 มกราคม 2566

เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกคอมพิวเตอร์ จอ E-Board ประกันอุบัติเหตุนักเรียน และทัศนศึกษาครูต่างชาติ

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกคอมพิวเตอร์ จอ E-Board ประกันอุบัติเหตุนักเรียนและทัศนศึกษาครูต่างชาติ

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสนิภา ฟองผล

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 113.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพวงกล้องวงจรปิดและ บริษัทตรวจสุขภาพครูและบุคลากร (วันที่ 25 พ.ค. 2565)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ คัดเลือกโรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และพิจารณาโต๊ะจีนงานวันครอบครัวครู นักการ (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายเสื้อกรีฑาสี (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายเปียโน (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัททำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- ประชุมพิจารณาคัดร้านจำหน่ายเหรียญรางวัลกีฑาสีและเหรียญรางวัล MCP FAMILY RUN (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูและร้านจำหน่ายเสื้อพนักงาน (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายเครื่องคอม Macintosh และร้านจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์ (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- ประชุมพิจารณารายละเอียดจ้ดจ้างปรับปรุงห้องเรียน EP อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกคอมพิวเตอร์ จอ E-Board ประกันอุบัติเหตุนักเรียน และทัศนศึกษาครูต่างชาติ (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทปรับปรุงห้องเรียนเสริมทักษะและห้องวิทยาศาสตร์ อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทให้บริการอินเตอร์เน็ต บริษัทจำหน่ายน้ำดื่ม บริษัทจำหน่ายไอศกรีม ร้านจัดทำเสื้อชมรมครู (วันที่ 9 มี.ค. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep