กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพครูและโรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา รายการ
13:30 - 15:00

ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพครูและโรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสนิภา ฟองผล

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 007.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน


แผนงาน : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep