รวม FAQ (ถาม 9192 หัวข้อ / ตอบแล้ว 9191 หัวข้อ )

Q: ระเบียบการแต่งกาย นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (Dress Code) (อ่าน 3833 / ตอบ 4)
Q: ลาป่วย ลากิจนักเรียนมีขั้นตอนอย่างไร (อ่าน 2996 / ตอบ 3)
Q: ระเบียบทรงผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (อ่าน 4924 / ตอบ 2)
Q: การแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารีสำรอง (ป.1-ป.3) (อ่าน 5235 / ตอบ 2)
Q: จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละกิจกรรม มีจำนวนเท่าใด (อ่าน 2411 / ตอบ 2)
Q: แผนผังการจราจร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (อ่าน 2028 / ตอบ 2)
Q: นักเรียน LOG IN เข้าระบบ Student Dashboard ไม่ได้ (อ่าน 1622 / ตอบ 1)
Q: การติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน (อ่าน 998 / ตอบ 1)
Q: การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (อ่าน 975 / ตอบ 1)
Q: การชำระเงินโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงการเพลิน (อ่าน 962 / ตอบ 1)
Q: ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (อ่าน 1256 / ตอบ 1)
Q: วิชาว่ายน้ำแบ่งการเรียนการสอนของแต่ละช่วงชั้นอย่างไร (อ่าน 1082 / ตอบ 1)
Q: มีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำในคาบเรียนอย่างไร (อ่าน 1182 / ตอบ 1)
Q: เมื่อนักเรียนไม่สบายหรือมีโรคประจำตัวไม่สามารถลงว่ายน้ำได้ควรทำอย่างไร (อ่าน 1240 / ตอบ 1)
Q: ระบบน้ำของสระว่ายน้ำ (อ่าน 807 / ตอบ 1)
Q: การเรียนการสอนว่ายน้ำนอกคาบเรียนปกติ มีช่วงเวลาใดบ้าง ค่าเรียนเท่าไร เมื่อนักเรียนต้องการเรียนหรืออยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำควรทำอย่างไร (อ่าน 1208 / ตอบ 1)
Q: นักเรียนหรือบุคลภายนอกสามารถว่ายน้ำได้หรือไม่ ช่วงเวลาไหน ควรทำอย่างไร (อ่าน 1022 / ตอบ 1)
Q: กรณีเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนภายนอกโรงเรียนสามารถเบิกประกันอุบัติเหตุได้หรือไม่ (อ่าน 955 / ตอบ 1)
Q: ทำสมุดวัคซีนสูญหายไม่แน่ใจว่าได้รับวัคซีนไปแล้วหรือไม่ หากจะรับวัคซีนซ้ำจะส่งผลกระทบกับนักเรียนอย่างไร (อ่าน 933 / ตอบ 1)
Q: วัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นต้องได้รับเพิ่มทุกปีหรือไม่ (อ่าน 1280 / ตอบ 1)
Q: เหตุผลที่ต้องทำการบันทึกการเข้าใช้ห้องพยาบาลเพื่ออะไร (อ่าน 912 / ตอบ 1)
Q: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยก่อตั้ง หรือเปิดทำการสอนเริ่มแรกเมื่อไหร่ (อ่าน 1210 / ตอบ 1)
Q: การควบคุมโรคติดต่อที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนมีแนวทางป้องกันอย่างไรบ้าง (อ่าน 876 / ตอบ 1)
Q: จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน (อ่าน 1343 / ตอบ 1)
Q: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยึดปรัชญาในการดำเนินงานอย่างไร (อ่าน 951 / ตอบ 1)
Q: ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มีลักษณะ และความหมายอย่างไร (อ่าน 1055 / ตอบ 1)
Q: โรงเรียนมีระบบการดูแลด้านการจราจรอย่างไร (อ่าน 1200 / ตอบ 1)
Q: ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันมีจำนวนกี่ท่าน และเป็นใครบ้าง (อ่าน 1237 / ตอบ 1)
Q: โรงเรียนมีการดูแลด้านอุบัติเหตุของนักเรียนอย่างไร (อ่าน 977 / ตอบ 1)
Q: โรงเรียนมีการดูแลกรณีของสูญหายอย่างไร (อ่าน 923 / ตอบ 1)
Page     1 2 3 4  >   >|

< กลับไปที่หมวด