วันที่ 18 ก.พ. 2566 กิจกรรม: คณะนักร้องประสานเสียงร่วมแสดงในงาน Flower Festival Santi Night (เสน่ห์มวลบุปผาราตรี ศรีเวียงพิงค์) ณ โรงเรียนสันติศึกษา (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 24 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: คณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลง carol singing ณ โรงแรม 137 pillars house chiang mai และโรงแรมรติล้านนา (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 7 ส.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop คณะนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ Chulalongkorn University Choral Festival (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 6 ส.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop คณะนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ Chulalongkorn University Choral Festival (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop คณะนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ Chulalongkorn University Choral Festival (งานนักร้องประสานเสียง)