วันที่ 7 มี.ค. 2566 กิจกรรม: สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 17 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Christmas Party และ Family Night 2022 (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 15 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Family night and Outing ณ นครลำปาง (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 14 ก.ค. 2565 กิจกรรม: Family night and Outing ณ นครลำปาง (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)