วันที่ 3 มี.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 "แค่เพียงหนึ่งวัน ผูกพันกันตลอดไป" (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 2 มี.ค. 2566 กิจกรรม: เตรียมสถานที่กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 1 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูและบุคลากรวางแผนกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 3 ก.พ. 2566 กิจกรรม: สำรวจสถานที่กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 19 ม.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เปิดระบบ เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.) (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 19 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์คลิป VDO กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูและบุคลากร กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 6 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565 วางแผนการจัดฐานกิจกรรมวันคริสต์มาส (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 29 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารระดับชั้น ป.2)