วันที่ 24 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 23 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 ก.พ. 2566 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 ก.พ. 2566 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 18 ก.พ. 2566 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 17 ก.พ. 2566 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 17 ก.พ. 2566 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 ก.พ. 2566 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 ก.พ. 2566 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 ก.พ. 2566 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 14 ก.พ. 2566 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 14 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 13 ก.พ. 2566 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญาโทเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานระบบการบริหารโรงเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 25 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ม.ค. 2566 กิจกรรม: วงสตริงคอมโบ นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจสถานที่ในการจัดการประชุมสมาพันธ์ผู้ปกครองและครูมูลนิธิฯ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากรายการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ในรุ่น Junior และ Preteen (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถในกิจกรรมวันเด็ก ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูและนักเรียน บันทึกภาพการแสดงรำไทยนอกสถานที่ เพลงไม่เคยลืม (90 ปี อัญมณีล้านนา) (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี และโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากรายการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ในรุ่น Junior และ Preteen (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูและนักเรียน บันทึกภาพการแสดงรำไทย เพลงไม่เคยลืม (90 ปี อัญมณีล้านนา) (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 6 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูและนักเรียน บันทึกภาพการแสดงรำไทยนอกสถานที่ เพลงไม่เคยลืม (90 ปี อัญมณีล้านนา) (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 ม.ค. 2566 กิจกรรม: เชิญประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: คณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลง carol singing ณ โรงแรม 137 pillars house chiang mai และโรงแรมรติล้านนา (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 23 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมการแข่งขัน MCP Christmas Star Contest (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 17 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Christmas Party และ Family Night 2022 (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 15 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต สันทราย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมกลุ่มงานดนตรีเพื่อติดตามการจัดทำคลิปวิดีโอการแสดงความสามารถของนักเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูและนักเรียน บันทึกภาพการเต้นประกอบเพลงภายในสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูและนักเรียน เข้าร่วมการบันทึกภาพการแสดงของวงสตริงคอมโบ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียนและครู ร่วมกิจกรรมการบันทึกเสียงและบันทึกภาพการแสดง วงสตริงคอมโบ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2565 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายวิชาการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป และะสำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียนและครู เข้าร่วมการบันทึกเสียงและบันทึกภาพการแสดง นักร้องประสานเสียง (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ตัวแทนผู้ร่วมบริหารประชุมวางแผนกิจกรรมปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 17 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมกลุ่มงานดนตรีเพื่อติดตามการจัดทำคลิปวิดีโอการแสดงความสามารถของนักเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รับการตรวจเยี่ยมระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมกลุ่มงานดนตรีเพื่อติดตามการจัดทำคลิปวิดีโอการแสดงความสามารถของนักเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 3/2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 9 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ดำเนินการจัดทำรูปเล่มคู่มือปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ 2565 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ต.ค. 2565 กิจกรรม: กำกับติดตามสรุปผลการดำเนินงานของสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือน และประจำภาคเรียนที่ 1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: แสดงดนตรีไทย (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 23 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 ก.ย. 2565 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 23 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป และสำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานด้านดนตรีและกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่อง การบริหารจัดการด้านดนตรี และกีฬา (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2565 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายวิชาการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานด้านดนตรีและกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่อง การบริหารจัดการด้านดนตรี และกีฬา (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2565 ฝ่ายธุรการ - การเงิน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 16 ก.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรทางการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 ก.ย. 2565 กิจกรรม: คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน เรื่อง การดำเนินงานสู่โรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากล (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 ก.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรทางการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายประถมศึกษา สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และรับมอบของที่ระลึก (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยาย และการเสวนา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมวิเคราะห์เครื่องมือเก็บรวบรวมมาตรฐาน BSG และ TQA (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ดำเนินการขอเบิกพัสดุสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2565 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมวิเคราะห์เครื่องมือเก็บรวบรวมมาตรฐาน BSG และ TQA (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมวิเคราะห์เครื่องมือเก็บรวบรวมมาตรฐาน BSG และ TQA (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล เด็กหญิงอนามิกา แก้วนันตา ชั้น ป.5/5 เลขที่ 7 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภท Primary Double Pom (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมวิเคราะห์เครื่องมือเก็บรวบรวมมาตรฐาน BSG และ TQA (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมวิเคราะห์เครื่องมือเก็บรวบรวมมาตรฐาน BSG และ TQA (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาภา เขมพัฒนพงศ์ ชั้น ป.4/6 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประสานงานติดตามข้อมูลและจัดเรียงรูปเล่มรวมรวมข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ รูปแบบออนไลน์ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับ PLATIUM AWARD จากการแข่งขัน Jazz Dance ในรุ่น SOLO และ เหรียญทอง Classical Ballet ในรุ่น SOLO JUNIOR และนักเรียนได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภท JUNIOR Keyboard Solo ในการแข่งขันรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2021 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล ในการประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2021 และนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น Yamaha Gold Prize ภาคเหนือ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันรายการ The Cheer Thailand North Championship 2022 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop คณะนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ Chulalongkorn University Choral Festival (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 6 ส.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop คณะนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ Chulalongkorn University Choral Festival (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop คณะนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ Chulalongkorn University Choral Festival (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 4 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 สำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กำกับติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และรวบรวมจัดทำรูปเล่มของสำนักผู้อำนวยการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 ก.ค. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เรื่องมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รูปแบบออนไลน์ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ก.ค. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เรื่องมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รูปแบบออนไลน์ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 ก.ค. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เรื่องมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รูปแบบออนไลน์ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 ก.ค. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เรื่องมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 18 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม Family night and Outing ณ นครลำปาง (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 14 ก.ค. 2565 กิจกรรม: Family night and Outing ณ นครลำปาง (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 12 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 8 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายวิชาการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 4 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: จัดทำรูปเล่มคู่มือคุณภาพของหน่วยงาน สำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2565 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียนวงสตริง เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี วงสตริงในงานต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: รับการนิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากศึกษานิเทศก์ ศธจ. เชียงใหม่ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้บริหารโรงเรียน Xingnan Primary School ,Singapore เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษา โรงเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นายกและตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมส่งมอบงานและรับมอบงานผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)