วันที่ 29 เม.ย. 2566 กิจกรรม: รับหนังสือเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 5 มี.ค. 2566 กิจกรรม: รับเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 23 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ก.พ. 2566 กิจกรรม: จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกคอมพิวเตอร์ จอ E-Board ประกันอุบัติเหตุนักเรียน และทัศนศึกษาครูต่างชาติ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม 2566 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ม.ค. 2566 กิจกรรม: งานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 15 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ม.ค. 2566 กิจกรรม: เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 15 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 6 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมพิจารณารายละเอียดจ้ดจ้างปรับปรุงห้องเรียน EP อาคารอัสสัมชัญ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 21 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: รองผู้อำนวยการเเละคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานภายนอก (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการเเละคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวัสดีปีใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 7 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: การรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การประชุมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพฤศจิกายน 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายเครื่องคอม Macintosh และร้านจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การเก็บรวบรวมความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การเก็บรวบรวมความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การเก็บรวบรวมความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การเก็บรวบรวมความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 พ.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ตรวจเช็ครายการทรพัย์สินห้องเรียนดนตรีไทย (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ตรวจเช็ครายการทรัพย์สินห้องนักร้องประสานเสียง (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: รับการตรวจนิเทศและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนในเครือฯ จากคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิฯ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การประชุมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูและร้านจำหน่ายเสื้อพนักงาน (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 6 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ตรวจเช็ครายการทรัพย์สินห้องดุริยางค์ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 28 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ตรวจเช็คทรัพย์สินห้องเครื่องสายตะวันตกเพื่ออัพเดทข้อมูลทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 26 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ตรวจเช็คทรัพย์สินห้องเรียน Innovator และแยกทรัพย์สินประเภทไมโครบิตออกจากกันเดิมทีห้องรวมกันเพื่อความชัดเจน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 23 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกันยายน 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมพนักงานโรงอาหาร (งานโภชนาการ)
วันที่ 15 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี เพื่อพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ เพื่อพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมพิจารณาคัดร้านจำหน่ายเหรียญรางวัลกีฑาสีและเหรียญรางวัล MCP FAMILY RUN (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัททำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 30 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายเปียโน (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนสิงหาคม 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ซ้อมกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายเสื้อกรีฑาสี (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การประชุมการดำเนินงานกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House)ในส่วนของการพาผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเยี่ยมชมสถานที่ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นำส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (งานประสานราชการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การประชุมการดำเนินงานกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษาบ้านเด็กดี (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เชิญคณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การประชุมการดำเนินงานกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ คัดเลือกโรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และพิจารณาโต๊ะจีนงานวันครอบครัวครู นักการ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลมยุรี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ธนาคารกรุงไทยขอเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิถุนายน 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตเชียงใหม่ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา (รูปแบบออนไลน์) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพวงกล้องวงจรปิดและ บริษัทตรวจสุขภาพครูและบุคลากร (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 24 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมพนักงานโรงอาหาร พนักงานร้านค้าสวัสดิการ พนักงานร้านค้าเบเกอรี่ พนักงานร้านกาแฟ (งานโภชนาการ)
วันที่ 11 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)