วันที่ 20 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ วีดีโอให้ความรู้กี่ยวกับสุขภาพเรื่อง โรคไข้เลือดออก (โดยนายจำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล) ผ่านระบบSWIS Admin (งานพยาบาล)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 16 ม.ค. 2566 กิจกรรม: หยุดวันครู (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 6 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ภราดาดร. ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มอบของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 2 ม.ค. 2566 กิจกรรม: หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 30 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 29 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันคริสต์มาส (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 28 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: แจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจเช็คและซ่อมบำรุงประจำปี (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 28 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันคริสต์มาส (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 27 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: แจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจเช็คและซ่อมบำรุงประจำปี (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 27 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันคริสต์มาส (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 26 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันคริสต์มาส (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 16 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 14 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: การฝึกซ้อมรับสถานการณ์จากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2565 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 13 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้เรื่องโรคมือ-เท้า-ปาก Hand-Foot-Mouth disease (งานพยาบาล)
วันที่ 12 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 5 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุด​วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 28 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายวีดีโอกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: อบรมการรับมือกราดยิง “Active Shooter หนี ซ่อน สู้” (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 16 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เข็ม 1 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2565 ในรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (งานพยาบาล)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (งานพยาบาล)
วันที่ 9 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (งานพยาบาล)
วันที่ 8 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (งานพยาบาล)
วันที่ 7 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2 (งานพยาบาล)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก นักเรียนชั้น ป.1, ป.6 (ในรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 (ในรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 24 ต.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 17 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นาย จำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก โดยวิธีบันทึกวีดีโอ (งานพยาบาล)
วันที่ 14 ต.ค. 2565 กิจกรรม: วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 13 ต.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 6 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมทีมงานเพื่อมอบหมายงาน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสฉลอง 90 ปี มงฟอร์ตวิทยาลัย และเปิดใช้ห้องธรรมจริยา (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 26 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเจริญพระพุธมนต์ และพิธีสืบชะตาหลวงเนื่องในโอกาสฉลอง 90 ปี มงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 23 ก.ย. 2565 กิจกรรม: แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในระบบ swiss admin (งานพยาบาล)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1 เรื่องโรคอ้วนในเด็ก ผ่านระบบ SWIS Admin (งานพยาบาล)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสฉลอง 90 ปี มงฟอร์ตวิทยาลัย และเปิดใช้ห้องธรรมจริยา (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 17 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมพนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 10 ก.ย. 2565 กิจกรรม: อบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2565 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการติดตามศึกษาข้อมูลข่าวสารจากสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมกรณีระดับน้ำขึ้นสูงและจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) (งานพยาบาล)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรูปแบบการปรับปรุงอาคารสถานที่ ครั้งที่ 4 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 29 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 26 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรูปแบบการปรับปรุงอาคารสถานที่ ครั้งที่ 3 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (ในรายที่ยังไม่ได้รับการตรวจ) (งานพยาบาล)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (ในรายที่ยังไม่ได้ประมวลการเจริญเติบโต) (งานพยาบาล)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรูปแบบการปรับปรุงอาคารสถานที่ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 12 ส.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 29 ก.ค. 2565 กิจกรรม: วันหยุดพิเศษตามมติ ครม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 28 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) (งานพยาบาล)
วันที่ 15 ก.ค. 2565 กิจกรรม: วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 14 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันเข้าพรรษา (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 13 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันอาสาฬหบูชา (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 12 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.3 ทุกห้อง และ ป.4/4-ป.4/9 (งานพยาบาล)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (งานพยาบาล)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.2 ทุกห้อง และ ป.3/1-ป.3/5 (งานพยาบาล)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.1 ทุกห้อง และ ป.2/1-ป.2/4 (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: บริการทันตกรรม ชั้นป.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.6 , ป.5 ทุกห้อง และ ป.4/1- ป.4/3 (งานพยาบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (งานพยาบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2565 กิจกรรม: บริการทันตกรรม ชั้นป.5 (งานพยาบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2565 กิจกรรม: บริการทันตกรรม ชั้นป.6 (งานพยาบาล)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมทีมงานเทคโน และ ทีมงานสื่อสารมวลชน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ดำเนินการบันทึกภาพวีดีโอกิจกรรม Blog programming and game animation (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมงานเทคโนฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 19 เม.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)