วันที่ 15 พ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2566 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ส.ค. 2566 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ก.ค. 2566 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ประกวดวาดภาพระบายสีสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ค. 2566 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ค. 2566 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพระบายสี สัปดาห์นักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.3/9 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.3/8 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 27 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ครู นักเรียนระดับชั้นชั้น ป.2 ร่วมกิจกรรมบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.3/7 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.3/6 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.3/5 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 21 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.3/4 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 20 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2566 (รอบตัดสิน) ระดับชั้น ป.3, ป.6 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.3/3 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 15 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2566 (รอบตัดสิน) ระดับชั้น ป.2, ป.5 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้น ป.3/2 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 14 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานธูปเทียน-พานดอกไม้ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2566 (รอบตัดสิน) ระดับชั้น ป.1, ป.4 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียน ป.3/1 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 13 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานธูปเทียน-พานดอกไม้ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน (งานกีฬา)
วันที่ 13 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (งานกีฬา)
วันที่ 12 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานธูปเทียน-พานดอกไม้ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2566 (รอบคัดเลือก) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ครู นักเรียนระดับชั้น ป.3 ร่วมกิจกรรมบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง (พระสงฆ์ สามเณร 9 รูป) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2566 (รอบคัดเลือก) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2566 (รอบคัดเลือก) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2566 (รอบคัดเลือก) (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: เข้าเงียบอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 3 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (1- 3 มิถุนายน 2566 ) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (1- 3 มิถุนายน 2566) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (1- 3 มิถุนายน 2566) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (1- 3 มิถุนายน 2566) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2566 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: สำรวจสถานที่จัดอบรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 ) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 น.) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (1- 3 มิถุนายน 2566 เปิดระบบวันแรก เวลา 19.00 น.) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (1- 3 มิถุนายน 2566 เปิดระบบวันแรก เวลา 20.00 น.) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: นักเรียนศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ เริ่มเรียนพระวจนะของพระเจ้าจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ในปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ผู้อำนวยการ มอบปลอกแขนสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 เปิดระบบวันแรก เวลา 19.00 น.) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 เปิดระบบวันแรก เวลา 20.00 น.) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกซ้อมพิธีการไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกซ้อมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 เปิดระบบวันแรก เวลา 19.00 น.) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 เปิดระบบวันแรก เวลา 20.00 น.) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้น ป.2 (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 30 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้น ป.3 (งานบริหารระดับชั้น ป.3)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฝึกซ้อมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2566 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 (งานอภิบาล)
วันที่ 26 พ.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2566 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ที่ปรึกษาเข้ามาประชุมร่วมกับงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเรื่อง แนวทางการดูแลนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2566 กิจกรรม: สอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 22 พ.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)