ขอเรียนชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดอภิธรรม แด่คุณแม่น้อย  มังคะวงค์


คุณแม่น้อย  มังคะวงค์  ( คุณแม่ของ ครูศิริรัตน์  งามอยู่ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม )  ถึงแก่กรรม  เมื่อวันจันทร์ที่  4  มิถุนายน  2550  โดย ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ บ้านอ้วน  ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  และจะทำพิธีฌาปนกิจศพ  ในวันจันทร์ที่  11  มิถุนายน  2550  ในโอกาสนี้  ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม  โดยคณะครูและมาสเตอร์จะร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม  ในวันเสาร์ที่  9  มิถุนายน  2550  เวลา  20.00  น.  จึงขอเชิญคุณครูและมาสเตอร์    ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในครั้งนี้

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 773 ครั้ง

Keep