การโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร


แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ซึ่งได้โอนเงินเข้าบัญชีวันที่  25  มิถุนายน  2550  ขอให้คุณครูและมาสเตอร์ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีด้วย  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ม.ภานุวัฒน์  ห้องธุรการ โทร. 106

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 698 ครั้ง

Keep