ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.3 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550


        ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.3 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550
รางวัลชนะเลิศ
    ด.ช.ธีรภัทร ลิขิตกำจร ป.3/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    ด.ช.ชิโอ๊ะริ ทานาเบะ ป.3/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
    ด.ช.ณัฐนันท์ ทิรานนท์ ป.3/3

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 775 ครั้ง

Keep