นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ชาวเชียงใหม่ น้อมใจเทิดไท้มหาราชันย์ 80 พรรษา”


    นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการ สุดยอดมหกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ชาวเชียงใหม่ น้อมใจเทิดไท้มหาราชันย์ 80 พรรษา” ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2550 โดยมีรายละเอียดดังรายการเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 747 ครั้ง

Keep