การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.1
วันที่ 27 สิงหาคม 2550
-------------------

รางวัลชนะเลิศ
  ด.ช.พีรพัทร ถุงเงิน ป.1/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  ด.ช.พฒน สกุลทอง ป.1/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  ด.ช.ณัฐวัชร์ ใจอินผล ป.1/5

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 787 ครั้ง

Keep