ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550


ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550

รางวัลชนะเลิศ
  ด.ช.วรรธนัย ทิพย์สถาพร ป.3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  ด.ช.ธวิช ชุมภูขอด ป.3/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  ด.ช.ณัฐปคัลภ์ ปะระมะ ป.3/2

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 772 ครั้ง

Keep