ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550


ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550
รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ณภัทร เมืองอินทร์ ป.1/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.พัชรพล แสงรัตน์วัชรา ป.1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.ศิวกร มณีเฑียร ป.1/2

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 695 ครั้ง

Keep