ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 วันที่ 4 กันยายน 2550

รางวัลชนะเลิศ
        ด.ช.พีรพัทร ถุงเงิน ป.1/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
        ด.ช.วชิรวิทย์ ธิพึง ป.1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
        ด.ช.วศิน พ่วงศร ป.1/2

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 821 ครั้ง

Keep