ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.3 วันที่ 31  สิงหาคม  2550

รางวัลชนะเลิศ
        ด.ช.ณัฐปคัลภ์ ปะระมะ ป.3/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
        ด.ช.ธนทัต ลิ้มตระกูล ป.3/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
        ด.ช.วรรธนัย ทิพย์สถาพร ป.3/1

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 738 ครั้ง

Keep