ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.2 วันที่ 3  กันยายน  2550

รางวัลชนะเลิศ
        ด.ช.กิตติพงศ์ สุจริตไพบูลย์ ป.2/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
        ด.ช.ชนกพล อมรเวชยกุล ป.2/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
        ด.ช.กันต์ ปันสุวรรณ์ ป.2/5
        ด.ช.ธนบดี จงสกุลศิริ ป.2/6

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 989 ครั้ง

Keep