เปลี่ยนแปลงเวลาการอยู่เวรดูแลนักเรียนในช่วงกลางวัน


เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้จัดให้มีการซ้อมการแสดงของนักเรียนและได้จัดตารางเรียนเป็น 8 คาบเรียน
ดังนั้นการอยู่เวรดูแลนักเรียนในช่วงกลางวันจึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้มีความเหมาะสม 

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 835 ครั้ง

Keep