ตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


          งานพยาบาล  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล  เชียงใหม่  ทำการตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันของนักเรียนชี้นประถมศึกษาปีที่  3    ในวันอังคารที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  เวลา  13.00 - 15.30  น.  เป็นต้นไป

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 812 ครั้ง

Keep