ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา  2551


                ด้วยงานพยาบาล  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน  จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่  เมโมเรียล  จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา  2551  ตามนโยบายโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ในระหว่างวันที่  5  -  12  มิถุนายน  2551  จะมีการตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลและทีมงานจากโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่  เมโมเรียล.

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 755 ครั้ง

Keep