การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต


        ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม  จะได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา  08.15 น. – 15.45 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านศิลปะพื้นบ้านล้านนา 
        ดังนั้น  จึงขอเชิญชวนคุณครูและมาสเตอร์ทุกท่าน  เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน  เวลา  และสถานที่ ตามเอกสารแนบ

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 789 ครั้ง

Keep