( แก้ไข ) ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อ - จ้าง และ วิธีการสืบสอบราคา


งานจัดซื้อ - จัดจ้างขอแจ้งเรื่อง ได้ปรับแก้ไขขั้นตอนปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติและดำเนินการ
จากงานจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาสเตอร์สิงห์คำ  เจนจิตร์สันติ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 968 ครั้ง

Keep