จัดเตรียมอุปกรณ์ลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2522


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดเตรียมอุปกรณ์ลงทะเบียนการเรียนนักเรียนประจำปี 2552 ภาคเรียนที่ 2
นำทีมโดยมาสเตอร์สิงห์คำ งานจัดซื้อ - จัดจ้างครูนิภา งานพัสดุครุภัณฑ์และครพัชรินท์ คมสนิท อรวรรณ ไหวธรณี
ได้จัดเตรียมกล่องใส่เอกสารการลงทะเบียนการเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสมัครคีนฤมิตร

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1399 ครั้ง

Keep