การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)


     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้พัฒนาความสามารถให้สูงยิ่งขึ้น รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.3 และ ป.6 ทั่วไปรเทศ เพื่อสอบแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2557 โดยสมัครด้วยระบบออนไลน์ในเว็บไซค์ สสวท. http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 5574 ครั้ง

Keep