ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล MC Elite Award 2021


ตามที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานและความสามารถพิเศษในด้านวิชาการหรือโอลิมปิกวิชาการ ด้านกีฬา และนันทนาการ ด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้ารับรางวัล MC Elite Award 2021 ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเข้ารับรางวัลแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้  ตามเอกสารแนบมานี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 547 ครั้ง

Keep