ของดให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565


        ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมฉลองมงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ทางโรงเรียนของดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายธุรการ-การเงินจึงของดให้บริการในวันดังกล่าว 

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถชำระเงิน ดังนี้
    -     ชำระผ่าน Student Dashboard โดยสแกน QR Code (ไม่เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร)
           •    ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ  เข้าเมนู การเงิน
           •    โครงการพิเศษต่างๆ เข้าเมนู ลงทะเบียนออนไลน์
    -     โอนผ่านธนาคาร พร้อมแฟกซ์ใบเงินโอนมาที่เบอร์ 0-5327-4640 หรือ E-Mail : [email protected]
           •    ธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  เลขที่บัญชี 533-1-03670-8 
           •    ธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างคลาน ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เลขที่บัญชี 407-2-26943-3 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 137 ครั้ง

Keep