การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565


ทางฝ่ายธุรการ-การเงินขอแจ้งการให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

    - เปิดให้บริการ วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00-17.00 น.

    - เปิดให้บริการโครงการเพลินวันเสาร์ที่ 5, 19, 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-12.00 น.

    - เปิดให้บริการโครงการเพลินวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-15.00 น.

    - หยุดให้บริการ วันที่ 10, 16 กุมภาพันธ์ 2565, วันอาทิตย์   

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถชำระเงิน ดังนี้

    - ชำระผ่าน Student Dashboard โดยสแกน QR Code (ไม่เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร)

•    ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ  เข้าเมนู การเงิน

•    โครงการพิเศษต่างๆ เข้าเมนู ลงทะเบียนออนไลน์

    - โอนผ่านธนาคาร พร้อมแฟกซ์ใบเงินโอนมาที่เบอร์ 0-5327-4640 หรือ E-Mail : [email protected]

•    ธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เลขที่บัญชี 533-1-03670-8 

•    ธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างคลาน ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เลขที่บัญชี 407-2-26943-3 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ฝ่ายธุรการ-การเงิน  

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 186 ครั้ง

Keep