กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ผ่านระบบ Student Dashboard และกำหนดวันรับชุดนักเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565


เนื่องจากในปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ไม่มีการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนภายในโรงเรียน

 

โดยจะมีการจำหน่ายในรูปแบบ On-line ผ่านระบบ Student Dashboard

 

ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ผ่านระบบ Student Dashboard

 

และกำหนดวันรับชุดนักเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้มีการสั่งซื้อผ่านทางระบบ On-line (Student Dashboard)

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 530 ครั้ง

Keep