การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2565ทางฝ่ายธุรการ-การเงินขอแจ้งการให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
- เปิดให้บริการ 
•    วันที่ 21 มีนาคม - 22 เมษายน 2565 เวลา 07.15-16.00 น.
•    วันที่ 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
- หยุดให้บริการ   
•    วันเสาร์และวันอาทิตย์
•    วันที่ 11-15 เมษายน 2565
•    วันที่ 4 พฤษภาคม 2565, วันที่ 9-16 พฤษภาคม 2565    
ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถชำระเงิน ดังนี้
    -     ชำระผ่าน Student Dashboard โดยสแกน QR Code (ไม่เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร)
           •    ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ  เข้าเมนู การเงิน
    -     โอนผ่านธนาคาร พร้อมแฟกซ์ใบเงินโอนมาที่เบอร์ 0-5327-4640 หรือ E-Mail : [email protected]
           •    ธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เลขที่บัญชี 533-1-03670-8 
           •    ธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างคลาน ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เลขที่บัญชี 407-2-26943-3 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 631 ครั้ง

Keep