ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ของรางวัลกิจกรรม MCP VIRTUAL WORKOUT


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ของรางวัลกิจกรรม MCP VIRTUAL WORKOUT (ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านได้สุขภาพและของรางวัล) ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ตั้งแต่ในวันที่ 19-22 เมษายน 2565 เวลา 8.30-15.00 น.  และวันที่ 17 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1157 ครั้ง

Keep