รายชื่อนักเรียนที่ได้ของรางวัลกิจกรรม MCP VIRTUAL WORKOUT


รายชื่อนักเรียนที่ได้ของรางวัลกิจกรรม MCP VIRTUAL WORKOUT (ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านได้สุขภาพและของรางวัล) ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมาติดต่อรับของรางวัลได้ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ตั้งแต่ในวัน 17 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องกิจการนักเรียน (หากเกินกำหนดวันดังกล่าวแล้วถือว่าสละสิทธิ์)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 462 ครั้ง

Keep