การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.1-ป.6


ขอแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ตามความถนัดและความสนใจ คนละ 1 กิจกรรม ผ่านทางหน้าเว็บโรงเรียน https://www.mcp.ac.th/ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

- ชั้น ป.1  ลงทะเบียนวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 
- ชั้น ป.2  ลงทะเบียนวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565
- ชั้น ป.3  ลงทะเบียนวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2565
เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน วันแรกของแต่ละชั้น ป.1-ป.3 เวลา 19.00 น.  

- ชั้น ป.4  ลงทะเบียนวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 
- ชั้น ป.5  ลงทะเบียนวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565
- ชั้น ป.6  ลงทะเบียนวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2565
เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน วันแรกของแต่ละชั้น ป.4-ป.6 เวลา 20.00 น.  

เอกสารแนบ  :  คู่มือการลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1298 ครั้ง

Keep