ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 1/2565


งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งเนื้อหาออกสอบ และตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP  ดังเอกสารแนบ
ไฟล์แนบที่ 1 เนื้อหาออกสอบ และตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ

ไฟล์แนบที่ 2 เนื้อหาออกสอบ และตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 3168 ครั้ง

Keep