การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรสถานศึกษา Bilingual และหลักสูตร English Program


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน
 
เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
 
หลักสูตรสถานศึกษา Bilingual และหลักสูตร English Program 
 
ทั้งนี้ เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ดังนี้
 
     - วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. 
 
     - หยุดให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่ทางโรงเรียนแจ้งหยุด
 
ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 520 ครั้ง

Keep