แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2565


งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2565 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร EP ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบที่ 1 ตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2565 หลักสูตรปกติ

ไฟล์แนบที่ 2 ตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2565 หลักสูตร EP


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1439 ครั้ง

Keep