MCP October Course 2022


เปิดรับสมัครแล้ว.....กิจกรรม MCP October Course

(ระดับชั้น ป.1-ป.6)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ

✨ หากผู้ปกครองท่านใดสนใจกิจกรรม mcp October course สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        </h5>
        <hr>
        <div class=

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 284 ครั้ง

Keep