October Course 2022 Part1


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ได้จัดกิจกรรม MCP October Course2022 (ระดับชั้น ป.1-ป.6) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 10-21 ตุลาคม 2565


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 86 ครั้ง

Keep