ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน MCP’s Journey to China


งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน MCP’s Journey to China

ณ อาคารเรียนรวมชั้น 2 และ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง

Keep