VDO MCP Family Run#2


ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง MCP FAMILY RUN

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง และเพื่อหารายได้สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน ทุกด้าน อันเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นสากล
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียน จำนวน 2,200 คน ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ จำนวน 600 คน และคณะครู จำนวน 200 คน

โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร. ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง MCP FAMILY RUN

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง

Keep