VDO ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #10


บรรยากาศการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ “Winter Wonder Camp #10” โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม วันที่ 7 ม.ค.2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพายัพ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 63 ครั้ง

Keep