VDO นโยบายของพรรคผู้สมัครเลือกตั้งสภานักเรียน No.2 MCP Creative


ขอเชิญเพื่อนๆ น้องๅ คุณครูและมาสเตอร์ทุกท่าน ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งของแต่ละชั้นเรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 101 ครั้ง

Keep