การจำหน่ายและระยะเวลาในการสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ป.2-6 ปีการศึกษา 2566


 เรื่อง การจำหน่ายและระยะเวลาในการสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ป.2-6 ปีการศึกษา 2566
เรียน ผู้ปกครอง

        ทางโรงเรียนขอแจ้งการจำหน่ายเครื่องแบบในปีการศึกษา 2566 จำหน่ายผ่านทาง Student Dashboard ผู้ปกครองสามารถสั่งซื้อเครื่องแบบได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 20 มีนาคม 2566  และจะได้รับเครื่องแบบ ในวันที่ 29 เมษายน 2566   ณ บริเวณศาลามารีย์ เริ่มเวลา 08.00-12.00 น.
            พร้อมกับแนบรายละเอียดคู่มือการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ผ่านระบบ Student Dashboard ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ   ชุดนักเรียนหญิงระดับชั้นป.4 ต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ตามคู่มือนักเรียน

                                                                
                                                                                                                    งานพัสดุ-ครุภัณฑ์   
                                                                                                                    ฝ่ายธุรการ-การเงิน                                                                     
                                                                                                    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 213 ครั้ง

Keep