ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับอาหารเสริม (นม)


ทางโรงเรียนขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง ชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตรปกติ ที่ได้รับเงินอุดหนุน เรื่อง การรับอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยผู้ปกครองสามารถมารับอาหารเสริม (นม) ได้ที่บริเวณศาลามารีย์ ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

 

      งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 275 ครั้ง

Keep