ขอขอบคุณมูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม


ภารดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารมูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่อนุเคราะห์ภาพต้นฉบับพุทธประวัติ ในรูปแบบสติ๊กเกอร์ซีทรู เพื่อใช้ติดกระจกในห้องเรียนพระพุทธศาสนา “ห้องธรรมจริยา” เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
-----------------------------------------------------------
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Website : https://www.mcp.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/MCP2475
เบอร์โทร : 053252565
ที่อยู่        </h5>
        <hr>
        <div class=
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 53 ครั้ง

Keep