การขออนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน


เรื่อง การขออนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน

ด้วยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มีความห่วงใยด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนช่วงหลังเลิกเรียน จึงมีนโยบายให้นักเรียนรอผู้ปกครองมารับภายในบริเวณโรงเรียนส่วนผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียน เวลา 15.45-18.30 น. เพื่อรอผู้ปกครองมารับ รถประจำ หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือให้นักเรียนติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่ห้องกิจการนักเรียน และส่งคืนคุณครูที่ปรึกษา หรือห้องฝ่ายกิจการนักเรียน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2566


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 130 ครั้ง

Keep